Oldřich Šolta

olda foto.jpg

Narodil jsem se v roce 1973, jsem ženatý, mám dvě děti, které jsou mými největšími učiteli života.

Vystudoval jsem Zdravotně sociální fakultu JU. Zde jsem se poprvé setkal při studijní stáži u dětského psychiatra prim. MUDr. Moravy s rodinnou terapií. Zkušenost velice inspirativní a zásadní.

Výcvik v systemické rodinné terapii jsem absolvoval  na Institutu RT Praha při fakultní nemocnici Motol pod vedením PhDr.Gjuričové a prim.MUDr.Špitze.

Supervizory mé terapeutické praxe po ukončení výcviku byli MUDr.Chvála a PhDr.Trapková z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci.

Od roku 1998 se věnuji problematice rodiny a rodinných systémů, v manželské poradně jako rodinný terapeut pracuji od roku  2000. Jsem členem Společnosti pro rodinnou terapii SOFT.

Absolvoval jsem řadu seminářů z oblasti terapie rodiny a komunikace (léčba psychosomatických poruch, Ostrov rodiny Z.Riegra , Časová osa dle Chvály a Trapkové, sochání podle Satirové, komunikace ve firemním prostředí, výcvikový kurz TKI Riaps atd.)

Základní výcvik v metodě systemických konstelací jsem absolvoval u J.Bílého. V praxi tuto metodu používám při řešení  širokého spektra vztahových problémů.

V oblasti práce s dětskými kolektivy připravuji programy zaměřené na zlepšení klimatu ve vztazích mezi žáky na základní škole. (Výskyt vztahové patologie, šikany, utváření nových kolektivů). Využívám sociometrickou diagnostiku, pracuji se skupinovou   dynamikou.

Jsem lektorem rodinných konstelací, pořádám semináře pro veřejnost zaměřené na komunikaci, mezilidské vztahy. Organizuji rovněž terapeuticky zaměřené víkendové pobyty s rodinami klientů.

 

YTAzNDBmN