Rodinná terapie
Co je to rodinná terapie, jak probíhá?

Rodinná terapie je způsob, jak uchopit téma, které si s sebou klient za  terapeutem přinese.  Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Klient je považován  za součást širšího systému rodiny, do  kterého nějakým způsobem patří i problematika, se kterou přichází. Rodinná terapie neprobíhá nutně s fyzickou přítomností osob, které ke klientovi  patří. Často bývá užitečné další členy rodiny na sezení pozvat, rozhodnutí však vždy zůstává na klientovi. Tedy, i pokud sezení  probíhá jako individuální, vždy je problém zvažován v kontextu celého rodinného systému. 

Sezení rodinné terapie si můžeme představit obrazně jako radu moudrých, kde má  každý právo vyjádřit svůj názor, pocity, cesty kudy dál. Terapeut svými  intervencemi zajišťuje, aby nedocházelo k uzavírání možností. Má stále na paměti  problém, který byl předestřen a společně s ostatními hledá místo, které tento  problém nyní zaujímá, koho a jak ovlivňuje.Terapeut mimo rozhovor  využívá rovněž  různé techniky  a společně se členy rodiny hledá nové možnosti, které jsou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky nosné, zajímavé a také přijatelné.  

 

Y2JlMWYz